குவைத்தில் அரஃபா இஃப்தார் & தியாகத் திருநாள் நிகழ்ச்சிகள் குவைத் வாழ் தமிழ் உறவுகளே! 31.08.2017 – வியாழக்கிழமை மாலை 5:30 மணி முதல்… புனித அரஃபா நோன்பு திறப்பு (இஃப்தார்) நிகழ்ச்சி 01.09.2017 – வெள்ளிக்கிழமை காலை 6:00 மணி முதல்… புனித ஹஜ்ஜுப் பெருநாள் தொழுகை & ஈத் மிலன் (பெருநாள் சந்திப்பு) நிகழ்ச்சி 01.09.2017 – வெள்ளிக்கிழமை நண்பகல் 11:45 மணி முதல்… வெள்ளிக்கிழமை சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் மேலதிக விபரங்கள் இணைப்பில்…. *https://www.facebook.com/q8tic/posts/1653525244721304* அனைவரும் குடும்பத்துடனும், நண்பர்களுடனும், உறவுகளுடன் வருக…! அனைத்து நிகழ்ச்சிகளிலும் தங்களின் பங்களிப்புகளை அள்ளி வழங்குக…!! அழைப்பில் மகிழ்வில்… குவைத் தமிழ் இஸ்லாமியச் சங்கம் (K-Tic) +965 9787 2482 – குவைத் தமிழ் இஸ்லாமியச் சங்கம் | Kuwait Tamil Islamic Committee | لجنة تاميلي الإسلامية بالكويت
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Breaking News
Home / Uncategorized / குவைத்தில் அரஃபா இஃப்தார் & தியாகத் திருநாள் நிகழ்ச்சிகள் குவைத் வாழ் தமிழ் உறவுகளே! 31.08.2017 – வியாழக்கிழமை மாலை 5:30 மணி முதல்… புனித அரஃபா நோன்பு திறப்பு (இஃப்தார்) நிகழ்ச்சி 01.09.2017 – வெள்ளிக்கிழமை காலை 6:00 மணி முதல்… புனித ஹஜ்ஜுப் பெருநாள் தொழுகை & ஈத் மிலன் (பெருநாள் சந்திப்பு) நிகழ்ச்சி 01.09.2017 – வெள்ளிக்கிழமை நண்பகல் 11:45 மணி முதல்… வெள்ளிக்கிழமை சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் மேலதிக விபரங்கள் இணைப்பில்…. *https://www.facebook.com/q8tic/posts/1653525244721304* அனைவரும் குடும்பத்துடனும், நண்பர்களுடனும், உறவுகளுடன் வருக…! அனைத்து நிகழ்ச்சிகளிலும் தங்களின் பங்களிப்புகளை அள்ளி வழங்குக…!! அழைப்பில் மகிழ்வில்… குவைத் தமிழ் இஸ்லாமியச் சங்கம் (K-Tic) +965 9787 2482

குவைத்தில் அரஃபா இஃப்தார் & தியாகத் திருநாள் நிகழ்ச்சிகள் குவைத் வாழ் தமிழ் உறவுகளே! 31.08.2017 – வியாழக்கிழமை மாலை 5:30 மணி முதல்… புனித அரஃபா நோன்பு திறப்பு (இஃப்தார்) நிகழ்ச்சி 01.09.2017 – வெள்ளிக்கிழமை காலை 6:00 மணி முதல்… புனித ஹஜ்ஜுப் பெருநாள் தொழுகை & ஈத் மிலன் (பெருநாள் சந்திப்பு) நிகழ்ச்சி 01.09.2017 – வெள்ளிக்கிழமை நண்பகல் 11:45 மணி முதல்… வெள்ளிக்கிழமை சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் மேலதிக விபரங்கள் இணைப்பில்…. *https://www.facebook.com/q8tic/posts/1653525244721304* அனைவரும் குடும்பத்துடனும், நண்பர்களுடனும், உறவுகளுடன் வருக…! அனைத்து நிகழ்ச்சிகளிலும் தங்களின் பங்களிப்புகளை அள்ளி வழங்குக…!! அழைப்பில் மகிழ்வில்… குவைத் தமிழ் இஸ்லாமியச் சங்கம் (K-Tic) +965 9787 2482

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *